Over ons

NME Culemborg

Mensen worden dagelijks geconfronteerd met keuzes die van invloed zijn op hun (fysieke) leefomgeving. NME is het vakgebied dat mensen stimuleert om keuzes te maken die bijdragen aan een duurzame toekomst. Uitgangspunt daarbij is dat deze ‘duurzame keuzes’ essentieel zijn om de aarde bewoonbaar en leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Om duurzame keuzes te maken, is het nodig dat mensen kennis hebben over hoe hun leefomgeving in elkaar zit en welk effect hun keuzes daarop hebben (kennis). Deze kennis samen met concrete ervaringen die buiten plaatsvinden, zorgen ervoor dat mensen het belangrijk gaan vinden om zorgzaam om te gaan met hun leefomgeving (houding). En deze positieve houding zorgt er voor dat mensen ook daadwerkelijk hun gedrag gaan veranderen (gedrag). Goede, kwalitatieve en effectieve NME kenmerkt zich door het principe ‘Hoofd, Hart en Handen’. Het hoofd staat voor de kennis, het hart voor de houding en de handen voor het gedrag. Leren gaat beter en gemakkelijker als er een juiste context is waarin de te leren materie concreet en tastbaar is. NME is goed in het creëren van dit soort ervaringen, ook wel ‘belevend leren’ genoemd.

Kinderen en jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor NME. Want als mensen in hun jeugd voldoende NME ervaringen hebben opgedaan, is de kans het grootst dat zij als volwassen persoon de keuzes maken die bijdragen aan een duurzame toekomst.

NME gaat over zorgvuldig omgaan met je (fysieke) leefomgeving. Het gaat over de thema’s groen, energie, afval, water en voeding en dringt daarmee door tot alledaagse zaken als eten, wonen, vervoer, persoonlijke verzorging, werk en school. NME leert mensen bijvoorbeeld in welke landschappelijke omgeving zij wonen; hoe je zelf energie kunt besparen en opwekken; hoe je het beste om kunt gaan met je afval; hoe je meehelpt de waterkwaliteit op peil te houden en te verbeteren en waar je voedsel vandaan komt.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?
Wilt u één van de medewerkers direct bellen, dan vindt u onze mobiele nummers bij onze foto’s op deze pagina.

REGIONAAL AANBOD
Voor ons regionale aanbod kunt u kijken op www.nmerivierenland.nl

JAAROVERZICHT VAN DE HEUVELACTIVITEITEN
Wilt u een overzicht van alle Heuvelactiviteiten, neem dan een Heuvelkrant mee uit de folderrekjes in de hal.

Onze mensen

Gerben Overweg

Ik verzorg de educatie. O.a. het aanbod en uitleen van leskisten en educatieve materialen. Ik ben het aanspreekpunt voor scholen en kinderopvang. Ik coördineer de NME-domeinen binnen de brede school programmering.
Daarnaast adviseer ik scholen op natuur-, milieu- en duurzaamheidsthema’s.
Met name ook op het vergroenen en beweegvriendelijker maken van hun schoolomgeving.

U kunt mij bereiken op dinsdag en woensdag. Telefoon: 06 31632672
E-mail: g.overweg@culemborg.nl

Ingrid Veltkamp

Ik ben verantwoordelijk voor het algemene NME beleid. Ik houd me bezig met diverse samenwerkingsprojecten van lokaal tot landelijk. Tevens ben ik het aanspreekpunt voor duurzame burgerinitiatieven.

U kunt mij bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag. Telefoon: 06 31632634
E-mail: i.veltkamp@culemborg.nl