Zorgen voor morgen 7 oktober 2018

Geslaagde activiteit over duurzaamheid op kinderboerderij

Op zondag 7 oktober organiseerde NME Culemborg de activiteit Zorgen voor Morgen op  kinderboerderij De Heuvel. Deze activiteit was de start van de Week van de Duurzaamheid. Met 1000 bezoekers was het een druk bezochte en geslaagde activiteit.

Van 7  t/m 14 oktober is het de week van de duurzaamheid. NME Culemborg opende deze week met haar activiteit  ‘Zorgen voor morgen’. Tijdens deze activiteit was er veel te leren voor jong en oud. Adviseurs van Vrijstad Energie waren aanwezig om te laten zien welke oplossingen er zijn voor een aardgasvrij Culemborg. Bij de informatiestand vond een kinderkledingruil plaats. Hiervoor had Bartje leuke kleding gedoneerd. Er zijn veel kledingstukken van eigenaar gewisseld.

De kinderen konden veel leren van de vragen op de kabouters, bijvoorbeeld hoeveel liter water er nodig is om een spijkerbroek te maken. Ze knutselden erg leuke robots van gerecycled materiaal. Met het afvalwijzerspel leerden de kinderen welke afval in welke container thuis hoort. Met gerecycled materiaal maakten kinderen een ballonautootje dat reed op windenergie. In de natuurtuin zaaiden kinderen winterrogge en oogstten ze diverse groentes. Albert Heijn sponsorde plantaardige hapjes die in de natuurtuin geproefd konden worden.

Vrijwilligers welkom

Alle activiteiten worden begeleid door deskundige vrijwilligers. We zijn momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de coördinator Pauline Hoevenaars via mail: p.hoevenaars@culemborg.nl