Wijs met Water 3 juli 2016

Succesvolle wateractiviteit kinderboerderij

Op zondag 3 juli organiseerde het Steunpunt Natuur- en Milieu educatie (NME) een activiteit over water. 350 mensen bezochten deze activiteit.

Gedurende de hele middag vermaakten kinderen zich met het maken van dijken in de waterbak om het stijgende water een halt toe te roepen. Het waterschap was aanwezig. Zij vertelden de kinderen hoe het water gezuiverd wordt en proefondervindelijk kwamen ze erachter of het slootwater uit Culemborg schoon is. Vervolgens konden de kinderen hun eigen waterzuiveringsinstallatie maken en het vieze water filteren. In de speeltuin was de waterglijbaan weer opgebouwd. Vele kinderen vermaakten zich hier uitstekend en gleden eindeloos vaak naar beneden onder luid gekrijs. De kleinste kinderen konden met bootjes spelen in de waterbaan.