NME Doelgroepen

Bezoekers De Heuvel

Wij organiseren activiteiten op onze thuisbasis Kinderboerderij De Heuvel. Wij richten ons met onze activiteiten op kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders of begeleiders. Eén keer per maand organiseren wij een activiteit op de kinderboerderij waarbij beleving voorop staat. Naast de activiteiten op de kinderboerderij zorgen wij voor educatie op het terrein zelf aan de hand van informatie bij diverse dieren en opdrachten op de kabouters die verspreid over het terrein staan. Wij informeren de bezoekers over alle wetenswaardigheden op De Heuvel via een groot scherm in de hal van de kinderboerderij.

Educatieve instellingen

Wij ondersteunen Culemborgse scholen, peuterspeelzalen, kinderopvanginstellingen en natuurclubs in hun lessen en activiteiten op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. We verzorgen de aanschaf, ontwikkeling en uitleen van educatief materiaal en kunnen daarbij adviseren. Bijvoorbeeld over het aanleggen en gebruik van gezonde en beweegvriendelijke schoolpleinen. Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten zijn ook de lessen die gegeven worden binnen de Brede School Programmering door onze gastdocenten natuur-landschap; gezondheid-voeding en duurzaamheid-techniek.

U kunt hiervoor contact opnemen met Gerben Overweg, 06 31632672.

Burgerinitiatieven

Culemborg werkt met een Duurzame Agenda voor de verduurzaming van de stad. De agenda wordt samen met de stad gemaakt. Dat betekent dat er veel groene en duurzame initiatieven uit de stad komen. Deze initiatiefnemers worden gefaciliteerd door de gemeente. Niet alleen met geld maar ook bij de ondersteuning van het proces om tot uitvoering van het initiatief te komen. NME Culemborg adviseert de initiatiefnemers hierbij. Dat doen we door bijvoorbeeld bekendheid te geven aan subsidies, hulp bij de juiste contactpersonen te vinden bij bijvoorbeeld de aanvraag van een vergunning maar ook door verbinding met andere initiatieven lokaal of regionaal en door mee te denken, mocht dat nodig zijn. Zo ontstaat er een groen en duurzaam netwerk waar NME Culemborg onderdeel van is.

U kunt hiervoor contact opnemen met Ingrid Veltkamp 06 31632634.

Bedrijven

Bedrijven kunnen bij NME Culemborg terecht voor ondersteuning bij de verduurzaming van hun onderneming. Dat kan zijn voor hun gebouw of pand maar ook voor hun werkwijze. We geven adviezen over bijvoorbeeld projecten en subsidies maar ook kunnen we putten uit ons zeer brede netwerk (lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk) zodat we altijd iets kunnen betekenen bijvoorbeeld op het gebied van handige contacten, toegang tot relevante informatie, energiebesparing, waterberging of maatschappelijk verantwoord ondernemen.

U kunt hiervoor contact opnemen met Ingrid Veltkamp 06 31632634.